Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Kronika 1951-2019
Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Elektroanaliza - Sensory i metody pomiarowe
Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka
Polimery
Beata Grabowska
Współczesne metody i sensory elektrochemiczne
Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka
Multicomponent Diffusion
Katarzyna Tkacz-Śmiech
Skarby Gór Świętokrzyskich
Maciej Palikowski, Jacek Jopowicz
Elektrochemia stosowana
Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka
Trendy w żywieniu człowieka
Pod redakcją naukową Małgorzaty Karwowskiej i Waldemara Gustawa
Nauka o żywności Leksykon wybranych terminów
Henryk Kostyra, Elżbieta Kostyra, Dagmara Złotkowska
Tajemne kamienne schody
Maciej Pawlikowski
Cztery żywioły geologii
Agata Jurkowska, Beata Stożek
Problemy współczesnej elektrochemii
Pod redakcją Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia
Selected Topics in Modern Mathematics Edition 2014
Grzegorz Gancarzewicz, Marcin Skrzyński
NewMat project - the answer to challenges related to the energy market development
Bogdan Rębiasz, Anna Orchel-Szeląg, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
Polska Metalurgia w latach 2011-2014 Monografia
Redaktor wydania: K. Świątkowski
Już czas (tomik wierszy)
Małgorzata Starzomska
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw
praca zbiorowa pod redakcją Wacława Adamczyka
Kryzys: pułapka czy szansa?
pod redakcją naukową Marii Jankowskiej, Małgorzaty Starzomskiej
Polska Metalurgia w latach 2006-2010
Redaktor wydania: K. Świątkowski
Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia (Skrypt)
Sylwia Bednarek, Aneta Łukaszek-Sołek, Piotr Skubisz, Jan Sińczak
Probiotyki w żywności
Pod redakcją naukową Danuty Kołożyn-Krajewskiej, Zbigniewa J. Dolatowskiego
Podstawy procesów przeróbki plastycznej
Praca zbiorowa pod redakcją Jana Sińczaka
Metodyka projektowania procesów kucia przy wsparciu metody elementów skończonych (Skrypt)
Jan Sińczak, Aneta Łukaszek-Sołek, Sylwia Bednarek, Pior Skubisz
Podstawy mechaniki pękania
Miłosz Piotr Wnuk
Zrównoważone rolnictwo a bezpieczna żywność
Monografia pod redakcją naukową Ewy Cieślik
Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka
Monografia pod redakcją naukową Z. J. Dolatowskiego i D. Kołożyn-Krajewskiej
Pamięć i niepamięć (tomik wierszy)
Bożena Lewandowska-Wędzicha
Chemia w Biblii
Barbara Szczepanowicz
Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki
Jan Sińczak, Aneta Łukaszek-Sołek, Krzysztof Sołek
Polska metalurgia w latach 2002-2006
Redaktor wydania: K. Świątkowski
Badania konstrukcji odlewów metodami elastooptyki
Wacław Stachurski,Adam Siemieniec
Droga do innowacji Podręcznik
Pod redakcją Józefa S. Suchego
Poszukiwania (tomik wierszy)
Bożena Lewandowska-Wędzicha
Zamyślenia (tomik wierszy)
Bożena Lewandowska-Wędzicha
Współczesne opakowania
Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Marzena Ucherek
Polska Metalurgia w latach 1998-2002
Redaktor Wydania: K. Świątkowski
Ekologiczne problemy jakości wyrobów
Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Adamczyka
Technologia przetwórstwa węglowodanów
praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego
Hubers yield criterion in plasticity
Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Lucjan Sadok, Zbigniew Engel (Eds)
Book background cover