/
Krajobrazy Zamościa w akwarelach Jana Pawła Lelewela
  • Krajobrazy Zamościa w akwarelach Jana Pawła Lelewela
  • Wojciech Przegon
  • 1997
Book background cover