/
Engineering of Biomaterials. Inżynieria Biomateriałów
/img/czasopisma/biomat1100.jpg
  • Engineering of Biomaterials. Inżynieria Biomateriałów
  • Wyd. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
  • kwartalnik
Dowiedz się więcej
Book background cover