/
ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość. FOOD Science Technology Quality
/img/czasopisma/zywnosc1100.jpg
  • ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość. FOOD Science Technology Quality
  • Wyd. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
  • dwumiesięcznik
Dowiedz się więcej
Book background cover