Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Stronę www.akapit.krakow.pl prowadzoną przez Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

Dokładamy wszelkich starań i podejmujemy niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas użytkowania Strony internetowej.

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Strony jest Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ul. Komandosów 11/29, 30-334 Kraków, e-mail: [email protected].

2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wydawnictwo przetwarza Dane w celu przetworzenia zapytania, realizacji zamówienia, udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy oraz w celu tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne.

4. Aby wysłać zapytanie o wybrane pozycje wydawnicze, Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu swoich Danych Osobowych: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP i nazwa firmy. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie Danych powoduje niemożność przetworzenia Zapytania.

5. Aby wysłać pytanie poprzez formularz kontaktowy, Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu swoich Danych Osobowych: imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie Danych powoduje niemożność przetworzenia zapytania.

6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na swój temat Danych, ma prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia Danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected].

7. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Dane wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówienia będą przekazywane Poczcie Polskiej w celu dostawy Zamówienia.

9. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że z mocy obowiązującego prawa na Wydawnictwie będzie spoczywał obowiązek ich udostępnienia.

10. Wydawnictwo nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze Strony www.akapit.krakow.pl. Pliki te umożliwiają dostostosowane funkcjonalności strony internetowej do jego potrzeb. Wydawnictwo uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies w celach analitycznych, a przede wszystkim w celu zapamiętania procesu zapytania o wybrane pozycje wydawnicze.

11. Użytkownik może w każdej chwili zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stale pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje w swojej przeglądarce internetowej. Może się to jednak wiązać z ograniczeniem funkcjonalności świadczonych usług.

12. Pliki cookies nie zagrażają urządzeniu i nie przyczyniają się do jego zawirusowania.

13. Strona wykorzystuje internetowe usługi Google Analytics oraz Google reCAPTCHA, dostarczane przez Google, Inc., które również wykorzystują pliki cookies.

14. Na Stronie internetowej Wydawnictwa Użytkownik znajdzie także odnośniki i linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Strony www.akapit.krakow.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Wydawnictwo. Mogą one posiadać własne polityki prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych odrębnych stron.