Książki

Korozja i pękanie stali eksploatowanych w kontakcie z ciekłymi metalami

Edmund Tasak, Krzysztof Pańcikiewicz, Aneta Ziewiec

Wino z minerałów

Maciej Pawlikowski

Odlewnictwo stopów aluminium. Nauka i technologia

Zbigniew Bonderek, Marcin Piękoś, Zdzisław Smorawiński

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Kronika 1951-2019

Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Elektroanaliza - Sensory i metody pomiarowe

Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka

Polimery

Beata Grabowska

Współczesne metody i sensory elektrochemiczne

Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka

Multicomponent Diffusion

Katarzyna Tkacz-Śmiech

Skarby Gór Świętokrzyskich

Maciej Palikowski, Jacek Jopowicz

Elektrochemia stosowana

Pod redakcją B. Basia, M. Jakubowskiej, W. Kubiaka

Trendy w żywieniu człowieka

Pod redakcją naukową Małgorzaty Karwowskiej i Waldemara Gustawa

Nauka o żywności Leksykon wybranych terminów

Henryk Kostyra, Elżbieta Kostyra, Dagmara Złotkowska

Tajemne kamienne schody

Maciej Pawlikowski

Cztery żywioły geologii

Agata Jurkowska, Beata Stożek

Problemy współczesnej elektrochemii

Pod redakcją Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia

Selected Topics in Modern Mathematics Edition 2014

Grzegorz Gancarzewicz, Marcin Skrzyński

NewMat project - the answer to challenges related to the energy market development

Bogdan Rębiasz, Anna Orchel-Szeląg, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Polska Metalurgia w latach 2011-2014 Monografia

Redaktor wydania: K. Świątkowski

Już czas (tomik wierszy)

Małgorzata Starzomska

Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw

praca zbiorowa pod redakcją Wacława Adamczyka

Kryzys: pułapka czy szansa?

pod redakcją naukową Marii Jankowskiej, Małgorzaty Starzomskiej

Polska Metalurgia w latach 2006-2010

Redaktor wydania: K. Świątkowski

Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia (Skrypt)

Sylwia Bednarek, Aneta Łukaszek-Sołek, Piotr Skubisz, Jan Sińczak

Probiotyki w żywności

Pod redakcją naukową Danuty Kołożyn-Krajewskiej, Zbigniewa J. Dolatowskiego

Podstawy procesów przeróbki plastycznej

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Sińczaka

Metodyka projektowania procesów kucia przy wsparciu metody elementów skończonych (Skrypt)

Jan Sińczak, Aneta Łukaszek-Sołek, Sylwia Bednarek, Pior Skubisz

Podstawy mechaniki pękania

Miłosz Piotr Wnuk

Zrównoważone rolnictwo a bezpieczna żywność

Monografia pod redakcją naukową Ewy Cieślik

Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka

Monografia pod redakcją naukową Z. J. Dolatowskiego i D. Kołożyn-Krajewskiej

Pamięć i niepamięć (tomik wierszy)

Bożena Lewandowska-Wędzicha

Chemia w Biblii

Barbara Szczepanowicz

Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki

Jan Sińczak, Aneta Łukaszek-Sołek, Krzysztof Sołek

Polska metalurgia w latach 2002-2006

Redaktor wydania: K. Świątkowski

Badania konstrukcji odlewów metodami elastooptyki

Wacław Stachurski,Adam Siemieniec

Droga do innowacji Podręcznik

Pod redakcją Józefa S. Suchego

Poszukiwania (tomik wierszy)

Bożena Lewandowska-Wędzicha

Zamyślenia (tomik wierszy)

Bożena Lewandowska-Wędzicha

Współczesne opakowania

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Marzena Ucherek

Polska Metalurgia w latach 1998-2002

Redaktor Wydania: K. Świątkowski

Ekologiczne problemy jakości wyrobów

Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Adamczyka

Technologia przetwórstwa węglowodanów

praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Pałasińskiego

Hubers yield criterion in plasticity

Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Lucjan Sadok, Zbigniew Engel (Eds)