Regulamin

1. Witryna www.akapit.krakow.pl jest prowadzona przez Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, ul. Komandosów 11/29, 30-334 Kraków, e-mail: [email protected].

2. Kontakt z Wydawnictwem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9-18 pod nr tel. 608-024-572, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akapit.krakow.pl lub poprzez e-mail: [email protected].

3. Wszystkie książki, teksty, grafiki znajdujące się na stronie internetowej są własnością Wydawnictwa Naukowego AKAPIT i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informacje znajdujące się na stronie Wydawnictwa nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie ceny pozycji wydawniczych oraz wysyłki zostają podane w mailu będącym odpowiedzią na przesłane zapytanie.

6. Wydawnictwo może wystawić fakturę VAT za zakup książek oferowanych na stronie internetowej. Aby ją otrzymać, Wysyłający zapytanie powinien podczas wypełniania formularza wybrać opcję Chcę otrzymać fakturę i wypełnić dodatkowe pola, w tym Nazwa firmy / Imię i nazwisko oraz numer NIP.

7. Po wysłaniu zapytania, Wysyłający zapytanie otrzymuje drogą mailową informacje na temat cen wybranych pozycji oraz ceny wysyłki. Opłacone książki są wysyłane Pocztą Polską na podany w formularzu adres.

8. Koszty dostawy ponosi Zamawiający.

9. Książki wysyłane są po otrzymaniu przelewu.

10. Wydawnictwo czeka na wpływ środków 7 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego maila z wyceną książek oraz wysyłki, po tym terminie w przypadku braku płatności, zamówienie zostaje anulowane.

11. Zapytania poprzez formularz na stronie można składać 24 godziny na dobę.

12. Wydawnictwo oferuje dostawę zamówionych pozycji wydawniczych na terenie Polski. Wysyłka za granicę może być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą mailową.

13. Wysyłki zamówień są realizowane w dni robocze. Wydawnictwo dołoży starań, by towar jak najszybciej został przygotowany dla Zamawiającego i wysłany.

14. Wysłanie zapytania oraz wiadomości za pomocą formularza kontaktowego potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do przetworzenia zapytania i finalizacji zamówienia, a także do przetworzenia wysłanej wiadomości.

15. Wydawnictwo zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wydawnictwo przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przetworzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy oraz przygotowania i wykonania zamówienia.

16. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Wydawnictwo oraz prawa Wysyłającego zapytanie określa Polityka prywatności.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie, obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wydawnictwa.