Czasopisma

Materiały Ceramiczne

Wyd. Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Engineering of Biomaterials. Inżynieria Biomateriałów

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie

Cement Wapno Beton

Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu

ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość. FOOD Science Technology Quality

Wyd. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Ceramika. Ceramics

Wyd. Polskie Towarzystwo Ceramiczne

MINERALOGIA

Wyd. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

MINERALOGIA Special Papers

Wyd. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Archivum Combustionis

Wyd. Polski Instytut Spalania

Archives of Foundry Engineering

Polish Academy of Science Commission of Foundry Engineering

Prace mineralogiczne

Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk